Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 23 Zář 2018 - 12:48
Zobrazený časový úsek:

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Města   Počítače   Úplný seznam   Poslední návštěvy   Nepřeložené IP adresy   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Nenalezené stránky  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Zář 2018
První návštěva NA
Poslední návštěvy 23 Zář 2018 - 11:47
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *201
 
280
(1.39 návštěv/návštěvník)
698
(2.49 Stránky/Návštěva)
15,996
(57.12 Hity/Návštěva)
251.22 MB
(918.76 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
2,04913,886256.81 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 356Návštěvy: 638Stránky: 1510Hity: 26067Přenesená data: 487.75 MB Unikátní návštěvníci: 349Návštěvy: 688Stránky: 2060Hity: 25126Přenesená data: 551.95 MB Unikátní návštěvníci: 379Návštěvy: 707Stránky: 5420Hity: 37957Přenesená data: 1021.16 MB Unikátní návštěvníci: 304Návštěvy: 706Stránky: 4270Hity: 30298Přenesená data: 741.43 MB Unikátní návštěvníci: 315Návštěvy: 725Stránky: 3373Hity: 30002Přenesená data: 553.35 MB Unikátní návštěvníci: 299Návštěvy: 476Stránky: 1037Hity: 23727Přenesená data: 448.14 MB Unikátní návštěvníci: 348Návštěvy: 599Stránky: 973Hity: 29872Přenesená data: 446.57 MB Unikátní návštěvníci: 279Návštěvy: 475Stránky: 936Hity: 26700Přenesená data: 456.83 MB Unikátní návštěvníci: 201Návštěvy: 280Stránky: 698Hity: 15996Přenesená data: 251.22 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2018
Úno
2018
Bře
2018
Dub
2018
Kvě
2018
Čvn
2018
Čvc
2018
Srp
2018
Zář
2018
Říj
2018
Lis
2018
Pro
2018
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20183566381,51026,067487.75 MB
Úno 20183496882,06025,126551.95 MB
Bře 20183797075,42037,9571021.16 MB
Dub 20183047064,27030,298741.43 MB
Kvě 20183157253,37330,002553.35 MB
Čvn 20182994761,03723,727448.14 MB
Čvc 201834859997329,872446.57 MB
Srp 201827947593626,700456.83 MB
Zář 201820128069815,996251.22 MB
Říj 201800000
Lis 201800000
Pro 201800000
Celkem2,8305,29420,277245,7454.84 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 9Stránky: 13Hity: 484Přenesená data: 5.63 MB Návštěvy: 15Stránky: 33Hity: 735Přenesená data: 11.84 MB Návštěvy: 13Stránky: 14Hity: 732Přenesená data: 7.09 MB Návštěvy: 15Stránky: 26Hity: 928Přenesená data: 16.48 MB Návštěvy: 16Stránky: 159Hity: 1097Přenesená data: 14.12 MB Návštěvy: 14Stránky: 21Hity: 673Přenesená data: 6.24 MB Návštěvy: 9Stránky: 19Hity: 646Přenesená data: 5.13 MB Návštěvy: 8Stránky: 12Hity: 500Přenesená data: 2.89 MB Návštěvy: 12Stránky: 26Hity: 526Přenesená data: 4.91 MB Návštěvy: 11Stránky: 14Hity: 962Přenesená data: 9.46 MB Návštěvy: 9Stránky: 14Hity: 366Přenesená data: 4.74 MB Návštěvy: 11Stránky: 16Hity: 422Přenesená data: 7.01 MB Návštěvy: 14Stránky: 25Hity: 381Přenesená data: 8.56 MB Návštěvy: 8Stránky: 25Hity: 925Přenesená data: 11.57 MB Návštěvy: 11Stránky: 14Hity: 507Přenesená data: 5.54 MB Návštěvy: 17Stránky: 26Hity: 778Přenesená data: 7.61 MB Návštěvy: 17Stránky: 18Hity: 974Přenesená data: 12.11 MB Návštěvy: 13Stránky: 24Hity: 453Přenesená data: 5.73 MB Návštěvy: 13Stránky: 25Hity: 699Přenesená data: 12.93 MB Návštěvy: 7Stránky: 10Hity: 158Přenesená data: 1.81 MB Návštěvy: 11Stránky: 12Hity: 301Přenesená data: 3.94 MB Návštěvy: 15Stránky: 136Hity: 2146Přenesená data: 74.58 MB Návštěvy: 12Stránky: 16Hity: 603Přenesená data: 11.31 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 12.17Stránky: 30.35Hity: 695.48Přenesená data: 11453390.09
01
Zář
02
Zář
03
Zář
04
Zář
05
Zář
06
Zář
07
Zář
08
Zář
09
Zář
10
Zář
11
Zář
12
Zář
13
Zář
14
Zář
15
Zář
16
Zář
17
Zář
18
Zář
19
Zář
20
Zář
21
Zář
22
Zář
23
Zář
24
Zář
25
Zář
26
Zář
27
Zář
28
Zář
29
Zář
30
Zář
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Zář 20189134845.63 MB
02 Zář 2018153373511.84 MB
03 Zář 201813147327.09 MB
04 Zář 2018152692816.48 MB
05 Zář 2018161591,09714.12 MB
06 Zář 201814216736.24 MB
07 Zář 20189196465.13 MB
08 Zář 20188125002.89 MB
09 Zář 201812265264.91 MB
10 Zář 201811149629.46 MB
11 Zář 20189143664.74 MB
12 Zář 201811164227.01 MB
13 Zář 201814253818.56 MB
14 Zář 201882592511.57 MB
15 Zář 201811145075.54 MB
16 Zář 201817267787.61 MB
17 Zář 2018171897412.11 MB
18 Zář 201813244535.73 MB
19 Zář 2018132569912.93 MB
20 Zář 20187101581.81 MB
21 Zář 201811123013.94 MB
22 Zář 2018151362,14674.58 MB
23 Zář 2018121660311.31 MB
24 Zář 20180000
25 Zář 20180000
26 Zář 20180000
27 Zář 20180000
28 Zář 20180000
29 Zář 20180000
30 Zář 20180000
Průměr123069510.92 MB
Celkem28069815,996251.22 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 15.33Hity: 889.33Přenesená data: 9.55 MB Stránky: 21.33Hity: 582.33Přenesená data: 8.98 MB Stránky: 66.67Hity: 739.33Přenesená data: 11.35 MB Stránky: 18.67Hity: 404Přenesená data: 5.54 MB Stránky: 18.67Hity: 624Přenesená data: 6.88 MB Stránky: 43.75Hity: 909.25Přenesená data: 22.16 MB Stránky: 25.25Hity: 660.50Přenesená data: 8.92 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po158899.55 MB
Út215828.98 MB
St6673911.35 MB
Čt184045.54 MB
186246.88 MB
So4390922.16 MB
Ne256608.92 MB


 
Hodiny  
Stránky: 11Hity: 148Přenesená data: 3.44 MB Stránky: 13Hity: 456Přenesená data: 4.20 MB Stránky: 6Hity: 146Přenesená data: 1.13 MB Stránky: 9Hity: 95Přenesená data: 914.96 KB Stránky: 9Hity: 9Přenesená data: 54.25 KB Stránky: 124Hity: 1891Přenesená data: 73.81 MB Stránky: 8Hity: 82Přenesená data: 915.17 KB Stránky: 24Hity: 709Přenesená data: 7.46 MB Stránky: 24Hity: 901Přenesená data: 17.96 MB Stránky: 23Hity: 749Přenesená data: 11.17 MB Stránky: 9Hity: 302Přenesená data: 3.61 MB Stránky: 25Hity: 816Přenesená data: 15.43 MB Stránky: 41Hity: 1092Přenesená data: 10.50 MB Stránky: 22Hity: 1051Přenesená data: 14.13 MB Stránky: 33Hity: 1257Přenesená data: 14.95 MB Stránky: 37Hity: 875Přenesená data: 9.50 MB Stránky: 146Hity: 514Přenesená data: 7.35 MB Stránky: 17Hity: 797Přenesená data: 7.05 MB Stránky: 8Hity: 264Přenesená data: 2.74 MB Stránky: 18Hity: 475Přenesená data: 4.41 MB Stránky: 25Hity: 1526Přenesená data: 16.65 MB Stránky: 13Hity: 524Přenesená data: 6.43 MB Stránky: 36Hity: 823Přenesená data: 12.61 MB Stránky: 17Hity: 494Přenesená data: 4.85 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
00111483.44 MB
01134564.20 MB
0261461.13 MB
03995914.96 KB
049954.25 KB
051241,89173.81 MB
06882915.17 KB
07247097.46 MB
082490117.96 MB
092374911.17 MB
1093023.61 MB
112581615.43 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
12411,09210.50 MB
13221,05114.13 MB
14331,25714.95 MB
15378759.50 MB
161465147.35 MB
17177977.05 MB
1882642.74 MB
19184754.41 MB
20251,52616.65 MB
21135246.43 MB
223682312.61 MB
23174944.85 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz25211,218152.21 MB

usUnited Statesus1801,69367.83 MB

nlNetherlandsnl1151151.89 MB

NeznáméNeznáméunknown521,88017.15 MB

ruRussian Federationru23264558.85 KB

caCanadaca1314315.28 KB

frFrancefr111191023.58 KB

deGermanyde9163.26 MB

euEuropean countryeu74313.88 MB

gbGreat Britaingb5518.83 KB

 Ostatní312413.14 MB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 0 známých, 297 neznámých (nepřeložené IP)
201 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
162.208.50.90United StatesPhiladelphia?1151,59465.98 MB22 Zář 2018 - 05:31
40.118.42.239NetherlandsAmsterdam?1131131.88 MB05 Zář 2018 - 16:01
23.254.1.172United StatesDes Moines?2226855.68 KB05 Zář 2018 - 16:11
46.161.27.210Russian FederationSaint Petersburg?182019.83 KB19 Zář 2018 - 23:54
213.226.242.27Czech RepublicBatelov?166106.65 MB20 Zář 2018 - 15:34
2a00:1028:86f3:eda2:458:f299:55a4:4e2NeznáméNeznámé?143832.22 MB07 Zář 2018 - 01:59
88.103.174.144Czech RepublicNove Mesto Na Morave?133353.45 MB22 Zář 2018 - 21:58
158.69.26.144CanadaMontréal?1212280.97 KB09 Zář 2018 - 15:21
80.188.142.202Czech RepublicPrague?102889.97 MB04 Zář 2018 - 08:21
52.53.201.78United StatesSan Jose?101041.27 KB22 Zář 2018 - 10:30
Ostatní   35512,605159.90 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
27 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot1,862120.60 MB23 Zář 2018 - 11:49
Unknown robot (identified by 'robot')1,28967.19 MB23 Zář 2018 - 11:56
Googlebot68711.55 MB23 Zář 2018 - 10:49
SeznamBot61412.70 MB23 Zář 2018 - 11:42
Bing Preview bot5869.09 MB21 Zář 2018 - 12:41
Java (Often spam bot)2366.39 MB22 Zář 2018 - 03:51
Yandex bot16611.30 MB23 Zář 2018 - 06:15
FaceBook bot1441.38 MB23 Zář 2018 - 07:41
Unknown robot (identified by 'bot*')1323.76 MB23 Zář 2018 - 10:50
MagpieRSS73301.27 KB23 Zář 2018 - 09:32
Ostatní30310.19 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 280 - Průměr: 64 sNávštěvyPodíl
0s-30s24085.7 %
30s-2mn238.2 %
2mn-5mn72.5 %
5mn-15mn62.1 %
15mn-30mn10.3 %
30mn-1h10.3 %
1h+10.3 %
Neznámé10.3 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
jpgImage12,51378.2 %139.25 MB55.5 %
pngImage1,1867.4 %80.30 MB32 %
jsJavaScript file7654.7 %3.21 MB1.2 %
gifImage3962.4 %492.12 KB0.1 %
htmHTML or XML static page3492.1 %5.00 MB1.9 %
htmlHTML or XML static page3342 %1.87 MB0.7 %
cssCascading Style Sheet file2931.8 %179.14 KB0 %
swf 1020.6 %7.91 MB3.1 %
pdfAdobe Acrobat file430.2 %12.08 MB4.8 %
rss 140 %190.65 KB0 %
xmlHTML or XML static page10 %11.73 KB0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 68Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/img/plakaty/plakat_schola.pdf2641.73 MB58.97 KB
/img/historie/Clanek_zmeny_v_duchovni_sprave.pdf1831.52 MB74.24 KB
/img/historie/Mladeznicke_spolky_ve_Zhori.pdf1309.85 MB775.90 KB
/img/historie/Farnost_zhorska-historie_a_pamatky.pdf1203.44 MB293.47 KB
/img/tabory/prihlaska_2018.pdf901.73 MB196.73 KB
/img/historie/Drobne_architektonicke_prvky_farnost_zhor.pdf9021.83 MB2.43 MB
/img/historie/Historie_farnosti.pdf70322.45 KB46.06 KB
/img/tabory/prihlaska_2017.pdf701.34 MB195.73 KB
/img/historie/Partyzani_i_ve_Zhori.pdf603.45 MB588.45 KB
/img/historie/betlem.pdf601.98 MB337.11 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
124 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/2536.07 KB240190


/nabozenstvi.htm353.80 KB78


/ohlasky.htm313.44 KB317


/fotogalerie.htm238.55 KB59


/bohosluzby.htm196.11 KB26


/soucasnost.htm176.28 KB22


/kontakty.htm166.38 KB27


/historie.htm1014.22 KB12


/svetci.htm10160.34 KB77


/rada.htm96.24 KB 3


Ostatní27511.43 KB1128 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows45465 %12,34977.1 %
Neznámé13319 %2031.2 %
Linux7210.3 %2,74317.1 %
Macintosh395.5 %7124.4 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe26738.2 %6,83142.6 %
FirefoxNe18526.5 %3,20820 %
Neznámé?11516.4 %1150.7 %
MozillaNe11015.7 %5,00131.2 %
SafariNe152.1 %8235.1 %
MS Internet ExplorerNe50.7 %270.1 %
NetscapeNe10.1 %10 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne00 %10 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...41575 %2,23186.7 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google63 / 109
- Seznam41 / 48
- Microsoft Bing2 / 5
10619.1 %1626.2 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://www.zhor.cz/index.asp77
- http://www.zhor.cz66
- http://www.farnost-zhor.unas.cz/index.swf2146
- https://www.cjb.net22
- https://www.kevblog.top/how-to-internet-market-and-internet-mark...11
- http://www.grawep.cz/sluzby_web.htm11
- http://www.zhor.cz/havlina-2018/gs-110311
- https://translate.googleusercontent.com/translate_p11
- http://www.zhor.cz/gsp11
- https://cs.wikipedia.org11
- Ostatní79
305.4 %1766.8 %
Neznámý původ20.3 %30.1 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
12 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
farnost zhoř2046.5 %
farnost zhoř u jihlavy1023.2 %
římskokatolická farnost zhoř u jihlavy24.6 %
www.farnost zhoř.cz24.6 %
farnost.zhor24.6 %
kostel zhoř12.3 %
bl. alžběta renzi12.3 %
farnosti které spravuje zdeněk veith12.3 %
římskokatolická farnost zhoř12.3 %
www.farnost zhor u jihlavy.cz12.3 %
Ostatní fráze24.6 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
26 různých výrazůVyhledáváníPodíl
zhoř3428.3 %
farnost3327.5 %
u1310.8 %
jihlavy1210 %
www.farnost32.5 %
římskokatolická32.5 %
farnost.zhor21.6 %
zhoř.cz21.6 %
alžběta10.8 %
robice10.8 %
Ostatní slova1613.3 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico0 / 201 Návštěvníci0 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
404Document Not Found (hits on favicon excluded)7,49099.6 %1.87 MB
301Moved permanently (redirect)130.1 %3.52 KB
206Partial Content110.1 %489.51 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: geoip_city_maxmind, tooltips, hostinfo, geoip)