Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 22 Lis 2019 - 06:59
Zobrazený časový úsek:

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Města   Počítače   Úplný seznam   Poslední návštěvy   Nepřeložené IP adresy   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Nenalezené stránky  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Lis 2019
První návštěva NA
Poslední návštěvy 22 Lis 2019 - 05:54
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *545
 
727
(1.33 návštěv/návštěvník)
1,358
(1.86 Stránky/Návštěva)
17,884
(24.59 Hity/Návštěva)
415.73 MB
(585.57 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
2,80520,449534.97 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 380Návštěvy: 672Stránky: 1370Hity: 22697Přenesená data: 409.26 MB Unikátní návštěvníci: 335Návštěvy: 491Stránky: 1151Hity: 17070Přenesená data: 307.53 MB Unikátní návštěvníci: 355Návštěvy: 564Stránky: 1065Hity: 22742Přenesená data: 378.49 MB Unikátní návštěvníci: 398Návštěvy: 669Stránky: 1361Hity: 28773Přenesená data: 540.16 MB Unikátní návštěvníci: 395Návštěvy: 662Stránky: 1405Hity: 26778Přenesená data: 407.39 MB Unikátní návštěvníci: 378Návštěvy: 850Stránky: 1794Hity: 26414Přenesená data: 454.05 MB Unikátní návštěvníci: 399Návštěvy: 747Stránky: 1456Hity: 28164Přenesená data: 446.31 MB Unikátní návštěvníci: 363Návštěvy: 591Stránky: 1049Hity: 21973Přenesená data: 371.91 MB Unikátní návštěvníci: 339Návštěvy: 559Stránky: 1586Hity: 27130Přenesená data: 566.89 MB Unikátní návštěvníci: 348Návštěvy: 555Stránky: 1597Hity: 23404Přenesená data: 525.31 MB Unikátní návštěvníci: 545Návštěvy: 727Stránky: 1358Hity: 17884Přenesená data: 415.73 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20193806721,37022,697409.26 MB
Úno 20193354911,15117,070307.53 MB
Bře 20193555641,06522,742378.49 MB
Dub 20193986691,36128,773540.16 MB
Kvě 20193956621,40526,778407.39 MB
Čvn 20193788501,79426,414454.05 MB
Čvc 20193997471,45628,164446.31 MB
Srp 20193635911,04921,973371.91 MB
Zář 20193395591,58627,130566.89 MB
Říj 20193485551,59723,404525.31 MB
Lis 20195457271,35817,884415.73 MB
Pro 201900000
Celkem4,2357,08715,192263,0294.71 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 37Stránky: 191Hity: 1179Přenesená data: 27.49 MB Návštěvy: 30Stránky: 45Hity: 1251Přenesená data: 30.95 MB Návštěvy: 18Stránky: 27Hity: 889Přenesená data: 18.25 MB Návštěvy: 57Stránky: 102Hity: 1174Přenesená data: 26.36 MB Návštěvy: 24Stránky: 40Hity: 1195Přenesená data: 28.29 MB Návštěvy: 36Stránky: 89Hity: 1954Přenesená data: 36.37 MB Návštěvy: 23Stránky: 25Hity: 740Přenesená data: 13.75 MB Návštěvy: 15Stránky: 31Hity: 200Přenesená data: 5.09 MB Návštěvy: 55Stránky: 78Hity: 814Přenesená data: 27.46 MB Návštěvy: 53Stránky: 63Hity: 938Přenesená data: 20.77 MB Návštěvy: 38Stránky: 49Hity: 943Přenesená data: 19.61 MB Návštěvy: 29Stránky: 43Hity: 935Přenesená data: 22.56 MB Návštěvy: 84Stránky: 119Hity: 552Přenesená data: 12.82 MB Návštěvy: 35Stránky: 64Hity: 522Přenesená data: 11.45 MB Návštěvy: 20Stránky: 22Hity: 314Přenesená data: 8.16 MB Návštěvy: 27Stránky: 50Hity: 704Přenesená data: 19.87 MB Návštěvy: 30Stránky: 43Hity: 861Přenesená data: 25.91 MB Návštěvy: 26Stránky: 38Hity: 1190Přenesená data: 28.43 MB Návštěvy: 25Stránky: 49Hity: 410Přenesená data: 9.63 MB Návštěvy: 24Stránky: 136Hity: 769Přenesená data: 14.81 MB Návštěvy: 35Stránky: 46Hity: 342Přenesená data: 7.31 MB Návštěvy: 6Stránky: 8Hity: 8Přenesená data: 406.90 KB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 33.05Stránky: 61.73Hity: 812.91Přenesená data: 19814951.95
01
Lis
02
Lis
03
Lis
04
Lis
05
Lis
06
Lis
07
Lis
08
Lis
09
Lis
10
Lis
11
Lis
12
Lis
13
Lis
14
Lis
15
Lis
16
Lis
17
Lis
18
Lis
19
Lis
20
Lis
21
Lis
22
Lis
23
Lis
24
Lis
25
Lis
26
Lis
27
Lis
28
Lis
29
Lis
30
Lis
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Lis 2019371911,17927.49 MB
02 Lis 201930451,25130.95 MB
03 Lis 2019182788918.25 MB
04 Lis 2019571021,17426.36 MB
05 Lis 201924401,19528.29 MB
06 Lis 201936891,95436.37 MB
07 Lis 2019232574013.75 MB
08 Lis 201915312005.09 MB
09 Lis 2019557881427.46 MB
10 Lis 2019536393820.77 MB
11 Lis 2019384994319.61 MB
12 Lis 2019294393522.56 MB
13 Lis 20198411955212.82 MB
14 Lis 2019356452211.45 MB
15 Lis 201920223148.16 MB
16 Lis 2019275070419.87 MB
17 Lis 2019304386125.91 MB
18 Lis 201926381,19028.43 MB
19 Lis 201925494109.63 MB
20 Lis 20192413676914.81 MB
21 Lis 201935463427.31 MB
22 Lis 2019688406.90 KB
23 Lis 20190000
24 Lis 20190000
25 Lis 20190000
26 Lis 20190000
27 Lis 20190000
28 Lis 20190000
29 Lis 20190000
30 Lis 20190000
Průměr336181218.90 MB
Celkem7271,35817,884415.73 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 63Hity: 1102.33Přenesená data: 24.80 MB Stránky: 44Hity: 846.67Přenesená data: 20.16 MB Stránky: 114.67Hity: 1091.67Přenesená data: 21.33 MB Stránky: 45Hity: 534.67Přenesená data: 10.84 MB Stránky: 63Hity: 425.25Přenesená data: 10.28 MB Stránky: 57.67Hity: 923Přenesená data: 26.09 MB Stránky: 44.33Hity: 896Přenesená data: 21.64 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po631,10224.80 MB
Út4484620.16 MB
St1141,09121.33 MB
Čt4553410.84 MB
6342510.28 MB
So5792326.09 MB
Ne4489621.64 MB


 
Hodiny  
Stránky: 35Hity: 123Přenesená data: 3.42 MB Stránky: 27Hity: 32Přenesená data: 1.13 MB Stránky: 54Hity: 277Přenesená data: 5.49 MB Stránky: 42Hity: 271Přenesená data: 4.48 MB Stránky: 54Hity: 792Přenesená data: 19.71 MB Stránky: 21Hity: 439Přenesená data: 9.18 MB Stránky: 25Hity: 389Přenesená data: 7.39 MB Stránky: 30Hity: 882Přenesená data: 19.42 MB Stránky: 66Hity: 1328Přenesená data: 33.27 MB Stránky: 46Hity: 832Přenesená data: 16.15 MB Stránky: 36Hity: 1151Přenesená data: 23.23 MB Stránky: 48Hity: 834Přenesená data: 16.81 MB Stránky: 45Hity: 562Přenesená data: 13.30 MB Stránky: 29Hity: 551Přenesená data: 13.38 MB Stránky: 65Hity: 704Přenesená data: 15.27 MB Stránky: 85Hity: 1412Přenesená data: 29.56 MB Stránky: 68Hity: 817Přenesená data: 20.56 MB Stránky: 79Hity: 1343Přenesená data: 35.77 MB Stránky: 71Hity: 1459Přenesená data: 36.74 MB Stránky: 34Hity: 1154Přenesená data: 27.16 MB Stránky: 284Hity: 1164Přenesená data: 27.54 MB Stránky: 36Hity: 683Přenesená data: 12.94 MB Stránky: 41Hity: 158Přenesená data: 5.98 MB Stránky: 37Hity: 527Přenesená data: 17.86 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
00351233.42 MB
0127321.13 MB
02542775.49 MB
03422714.48 MB
045479219.71 MB
05214399.18 MB
06253897.39 MB
073088219.42 MB
08661,32833.27 MB
094683216.15 MB
10361,15123.23 MB
114883416.81 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
124556213.30 MB
132955113.38 MB
146570415.27 MB
15851,41229.56 MB
166881720.56 MB
17791,34335.77 MB
18711,45936.74 MB
19341,15427.16 MB
202841,16427.54 MB
213668312.94 MB
22411585.98 MB
233752717.86 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz37614,780334.04 MB

cnChinacn31647914.62 MB

seSwedense2182183.57 MB

usUnited Statesus1734528.42 MB

NeznáméNeznáméunknown821,34932.64 MB

siSloveniasi6363513.66 KB

deGermanyde354014.33 MB

nlNetherlandsnl213285.80 MB

ruRussian Federationru1321640.58 KB

caCanadaca1246339.10 KB

 Ostatní49108877.45 KB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 0 známých, 683 neznámých (nepřeložené IP)
545 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
185.6.8.3SwedenStockholm?2182183.57 MB20 Lis 2019 - 20:44
89.212.20.214SloveniaLjubljana?6363513.66 KB06 Lis 2019 - 15:35
213.226.242.13Czech RepublicDačice?351,30536.62 MB20 Lis 2019 - 18:13
60.191.38.77ChinaShaoxing Xian (Zhuji Shi)?3131582.04 KB19 Lis 2019 - 14:08
2a00:1768:2001:7a::aNeznáméNeznámé?2323179.86 KB13 Lis 2019 - 18:28
23.90.31.200United StatesDallas?22262.00 MB19 Lis 2019 - 20:57
35.195.109.200United StatesNewark?2121883.22 KB04 Lis 2019 - 14:48
221.235.184.101China水果湖街道?202081.80 KB01 Lis 2019 - 04:28
114.215.154.125ChinaHangzhou?202081.29 KB14 Lis 2019 - 08:44
185.99.176.252Czech RepublicPlzeň 2-Slovany?202081.29 KB18 Lis 2019 - 20:47
Ostatní   88516,137371.19 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
21 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot (identified by 'robot')3,025164.79 MB22 Lis 2019 - 05:52
Unknown robot (identified by 'bot*')1,883125.28 MB22 Lis 2019 - 05:48
bingbot1,68187.67 MB22 Lis 2019 - 05:47
SeznamBot80217.02 MB22 Lis 2019 - 05:01
Googlebot557114.22 MB22 Lis 2019 - 05:37
Bing Preview bot4087.52 MB22 Lis 2019 - 05:05
Java (Often spam bot)2557.18 MB20 Lis 2019 - 00:51
MSNBot2402.76 MB21 Lis 2019 - 20:04
Unknown robot (identified by 'crawl')1902.61 MB21 Lis 2019 - 22:43
MJ12bot65253.48 KB22 Lis 2019 - 05:45
Ostatní1682.26 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 727 - Průměr: 55 sNávštěvyPodíl
0s-30s67092.1 %
30s-2mn182.4 %
2mn-5mn141.9 %
5mn-15mn162.2 %
15mn-30mn40.5 %
30mn-1h40.5 %
1h+  
Neznámé10.1 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
jpgImage12,73171.1 %107.85 MB25.9 %
pngImage2,11411.8 %256.07 MB61.5 %
jsJavaScript file6983.9 %4.11 MB0.9 %
htmlHTML or XML static page6903.8 %3.53 MB0.8 %
htmHTML or XML static page6683.7 %17.72 MB4.2 %
gifImage4992.7 %631.81 KB0.1 %
cssCascading Style Sheet file3682 %236.66 KB0 %
swf 580.3 %4.68 MB1.1 %
pdfAdobe Acrobat file580.3 %20.92 MB5 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 110Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/img/plakaty/sluzby_lektoru.pdf2604.03 MB158.73 KB
/img/historie/Farnost_zhorska-historie_a_pamatky.pdf1805.00 MB284.58 KB
/img/historie/Mladeznicke_spolky_ve_Zhori.pdf1309.85 MB775.90 KB
/img/historie/Clanek_zmeny_v_duchovni_sprave.pdf110865.56 KB78.69 KB
/img/cesty/zajezd_polsko.pdf100593.56 KB59.36 KB
/img/plakaty/vanoce_2017.pdf801.86 MB238.54 KB
/img/historie/Partyzani_i_ve_Zhori.pdf804.60 MB588.45 KB
/obcasnik/2011_brezen.pdf803.22 MB412.18 KB
/img/historie/Historicke_foto.pdf809.23 MB1.15 MB
/img/historie/betlem.pdf702.30 MB337.11 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
109 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/5495.71 KB418355


/ohlasky.htm463.15 KB1327


/svetci.htm45289.21 KB3638


/kontakty.htm444.12 KB524


/fotogalerie.htm298.18 KB58


/bohosluzby.htm236.02 KB58


/cesty.htm216.23 KB67


/rada.htm215.21 KB55


/vzkazy.htm203.80 KB55


/soucasnost.htm205.31 KB45


Ostatní5408.30 KB225244 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows65948.5 %11,53264.4 %
Linux36626.9 %4,18923.4 %
Macintosh19114 %1,94810.8 %
Neznámé1017.4 %1740.9 %
Java402.9 %400.2 %
Unknown Unix system10 %10 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe85462.8 %10,22757.1 %
FirefoxNe14010.3 %3,04517 %
Neznámé?1319.6 %2041.1 %
OperaNe1108.1 %1100.6 %
SafariNe554 %1,84310.3 %
MozillaNe423 %2,12811.8 %
MS Internet ExplorerNe211.5 %410.2 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne40.2 %2851.5 %
NetscapeNe10 %10 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...1,03486.5 %1,17081 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google52 / 86
- Seznam49 / 51
- Microsoft Bing4 / 8
- Yandex1 / 1
1068.8 %14610.1 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://www.zhor.cz1616
- http://%20www.farnost-zhor.cz1414
- https://www.firmy.cz77
- http://0daymusic.org33
- http://www.zhor.cz/index.asp22
- http://www.zhor.cz/obecni-urad/os-10/p1=5711
- http://www.zhor.cz/gsp/p1=6811
- http://www.billyblog.online/blog/6074359/view/11
- http://www.zhor.cz/obec-zhor/os-1011
- http://farnost.katolik.cz/kraj.asp11
- Ostatní477
514.2 %1248.5 %
Neznámý původ30.2 %30.2 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
5 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
farnost zhoř4483 %
www.farnost zhor u jihlavy.cz47.5 %
farnost.zhor23.7 %
farnost zhoř ohlášky23.7 %
ohlášky farnost zhoř u jihlava11.8 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
9 různých výrazůVyhledáváníPodíl
zhoř4740.1 %
farnost4740.1 %
u54.2 %
jihlavy.cz43.4 %
www.farnost43.4 %
zhor43.4 %
ohlášky32.5 %
farnost.zhor21.7 %
jihlava10.8 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico0 / 545 Návštěvníci0 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
404Document Not Found (hits on favicon excluded)10,82399.5 %2.70 MB
301Moved permanently (redirect)400.3 %10.30 KB
206Partial Content110.1 %694.44 KB
400Bad Request20 %633 bajtů
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hostinfo, tooltips, geoip, geoip_city_maxmind)