Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 20 Říj 2019 - 08:59
Zobrazený časový úsek:

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Města   Počítače   Úplný seznam   Poslední návštěvy   Nepřeložené IP adresy   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Nenalezené stránky  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Říj 2019
První návštěva NA
Poslední návštěvy 20 Říj 2019 - 07:49
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *216
 
321
(1.48 návštěv/návštěvník)
879
(2.73 Stránky/Návštěva)
12,419
(38.68 Hity/Návštěva)
272.84 MB
(870.38 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
2,03116,049419.51 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 380Návštěvy: 672Stránky: 1370Hity: 22697Přenesená data: 409.26 MB Unikátní návštěvníci: 335Návštěvy: 491Stránky: 1151Hity: 17070Přenesená data: 307.53 MB Unikátní návštěvníci: 355Návštěvy: 564Stránky: 1065Hity: 22742Přenesená data: 378.49 MB Unikátní návštěvníci: 398Návštěvy: 669Stránky: 1361Hity: 28773Přenesená data: 540.16 MB Unikátní návštěvníci: 395Návštěvy: 662Stránky: 1405Hity: 26778Přenesená data: 407.39 MB Unikátní návštěvníci: 378Návštěvy: 850Stránky: 1794Hity: 26414Přenesená data: 454.05 MB Unikátní návštěvníci: 399Návštěvy: 747Stránky: 1456Hity: 28164Přenesená data: 446.31 MB Unikátní návštěvníci: 363Návštěvy: 591Stránky: 1049Hity: 21973Přenesená data: 371.91 MB Unikátní návštěvníci: 339Návštěvy: 559Stránky: 1586Hity: 27130Přenesená data: 566.89 MB Unikátní návštěvníci: 216Návštěvy: 321Stránky: 879Hity: 12419Přenesená data: 272.84 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20193806721,37022,697409.26 MB
Úno 20193354911,15117,070307.53 MB
Bře 20193555641,06522,742378.49 MB
Dub 20193986691,36128,773540.16 MB
Kvě 20193956621,40526,778407.39 MB
Čvn 20193788501,79426,414454.05 MB
Čvc 20193997471,45628,164446.31 MB
Srp 20193635911,04921,973371.91 MB
Zář 20193395591,58627,130566.89 MB
Říj 201921632187912,419272.84 MB
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem3,5586,12613,116234,1604.06 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 17Stránky: 21Hity: 535Přenesená data: 12.37 MB Návštěvy: 18Stránky: 26Hity: 522Přenesená data: 8.92 MB Návštěvy: 24Stránky: 71Hity: 646Přenesená data: 22.51 MB Návštěvy: 11Stránky: 14Hity: 219Přenesená data: 8.60 MB Návštěvy: 15Stránky: 26Hity: 661Přenesená data: 11.14 MB Návštěvy: 25Stránky: 70Hity: 1018Přenesená data: 22.29 MB Návštěvy: 23Stránky: 147Hity: 1230Přenesená data: 22.06 MB Návštěvy: 15Stránky: 53Hity: 570Přenesená data: 14.53 MB Návštěvy: 19Stránky: 36Hity: 623Přenesená data: 10.92 MB Návštěvy: 21Stránky: 118Hity: 464Přenesená data: 11.59 MB Návštěvy: 11Stránky: 37Hity: 118Přenesená data: 5.22 MB Návštěvy: 15Stránky: 37Hity: 957Přenesená data: 19.34 MB Návštěvy: 11Stránky: 27Hity: 1503Přenesená data: 45.43 MB Návštěvy: 14Stránky: 35Hity: 552Přenesená data: 9.72 MB Návštěvy: 14Stránky: 53Hity: 542Přenesená data: 7.64 MB Návštěvy: 15Stránky: 20Hity: 360Přenesená data: 5.73 MB Návštěvy: 19Stránky: 35Hity: 543Přenesená data: 11.38 MB Návštěvy: 16Stránky: 32Hity: 647Přenesená data: 9.80 MB Návštěvy: 13Stránky: 13Hity: 487Přenesená data: 10.02 MB Návštěvy: 5Stránky: 8Hity: 222Přenesená data: 3.63 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 16.05Stránky: 43.95Hity: 620.95Přenesená data: 14304891.40
01
Říj
02
Říj
03
Říj
04
Říj
05
Říj
06
Říj
07
Říj
08
Říj
09
Říj
10
Říj
11
Říj
12
Říj
13
Říj
14
Říj
15
Říj
16
Říj
17
Říj
18
Říj
19
Říj
20
Říj
21
Říj
22
Říj
23
Říj
24
Říj
25
Říj
26
Říj
27
Říj
28
Říj
29
Říj
30
Říj
31
Říj
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Říj 2019172153512.37 MB
02 Říj 201918265228.92 MB
03 Říj 2019247164622.51 MB
04 Říj 201911142198.60 MB
05 Říj 2019152666111.14 MB
06 Říj 201925701,01822.29 MB
07 Říj 2019231471,23022.06 MB
08 Říj 2019155357014.53 MB
09 Říj 2019193662310.92 MB
10 Říj 20192111846411.59 MB
11 Říj 201911371185.22 MB
12 Říj 2019153795719.34 MB
13 Říj 201911271,50345.43 MB
14 Říj 201914355529.72 MB
15 Říj 201914535427.64 MB
16 Říj 201915203605.73 MB
17 Říj 2019193554311.38 MB
18 Říj 201916326479.80 MB
19 Říj 2019131348710.02 MB
20 Říj 2019582223.63 MB
21 Říj 20190000
22 Říj 20190000
23 Říj 20190000
24 Říj 20190000
25 Říj 20190000
26 Říj 20190000
27 Říj 20190000
28 Říj 20190000
29 Říj 20190000
30 Říj 20190000
31 Říj 20190000
Průměr164362013.64 MB
Celkem32187912,419272.84 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 91Hity: 891Přenesená data: 15.89 MB Stránky: 42.33Hity: 549Přenesená data: 11.52 MB Stránky: 27.33Hity: 501.67Přenesená data: 8.52 MB Stránky: 74.67Hity: 551Přenesená data: 15.16 MB Stránky: 27.67Hity: 328Přenesená data: 7.87 MB Stránky: 25.33Hity: 701.67Přenesená data: 13.50 MB Stránky: 35Hity: 914.33Přenesená data: 23.78 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po9189115.89 MB
Út4254911.52 MB
St275018.52 MB
Čt7455115.16 MB
273287.87 MB
So2570113.50 MB
Ne3591423.78 MB


 
Hodiny  
Stránky: 48Hity: 249Přenesená data: 6.40 MB Stránky: 5Hity: 78Přenesená data: 2.47 MB Stránky: 10Hity: 153Přenesená data: 2.93 MB Stránky: 18Hity: 92Přenesená data: 1.60 MB Stránky: 29Hity: 112Přenesená data: 1.54 MB Stránky: 18Hity: 276Přenesená data: 11.46 MB Stránky: 10Hity: 292Přenesená data: 5.44 MB Stránky: 60Hity: 706Přenesená data: 16.86 MB Stránky: 35Hity: 1090Přenesená data: 20.57 MB Stránky: 34Hity: 271Přenesená data: 10.07 MB Stránky: 73Hity: 1668Přenesená data: 47.75 MB Stránky: 9Hity: 242Přenesená data: 7.25 MB Stránky: 24Hity: 245Přenesená data: 6.11 MB Stránky: 44Hity: 660Přenesená data: 13.15 MB Stránky: 39Hity: 703Přenesená data: 14.40 MB Stránky: 35Hity: 423Přenesená data: 8.10 MB Stránky: 47Hity: 523Přenesená data: 9.29 MB Stránky: 28Hity: 439Přenesená data: 9.22 MB Stránky: 39Hity: 476Přenesená data: 9.15 MB Stránky: 35Hity: 1049Přenesená data: 19.79 MB Stránky: 167Hity: 942Přenesená data: 15.83 MB Stránky: 41Hity: 1241Přenesená data: 22.11 MB Stránky: 13Hity: 285Přenesená data: 5.64 MB Stránky: 18Hity: 204Přenesená data: 5.71 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
00482496.40 MB
015782.47 MB
02101532.93 MB
0318921.60 MB
04291121.54 MB
051827611.46 MB
06102925.44 MB
076070616.86 MB
08351,09020.57 MB
093427110.07 MB
10731,66847.75 MB
1192427.25 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
12242456.11 MB
134466013.15 MB
143970314.40 MB
15354238.10 MB
16475239.29 MB
17284399.22 MB
18394769.15 MB
19351,04919.79 MB
2016794215.83 MB
21411,24122.11 MB
22132855.64 MB
23182045.71 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
usUnited Statesus3131,43148.44 MB

czCzech Republiccz2539,326180.57 MB

seSwedense1091091.79 MB

NeznáméNeznáméunknown5677914.57 MB

cnChinacn4747266.37 KB

uaUkraineua211001.59 MB

deGermanyde19968.57 MB

ruRussian Federationru1525864.33 KB

ieIrelandie1111268.50 KB

frFrancefr10811.44 MB

 Ostatní2541414.51 MB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 0 známých, 269 neznámých (nepřeložené IP)
216 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
185.6.8.2SwedenStockholm?1091091.79 MB07 Říj 2019 - 20:29
213.226.242.13Czech RepublicDačice?3281616.09 MB14 Říj 2019 - 10:13
2a00:1768:2001:7a::cNeznáméNeznámé?2323179.91 KB15 Říj 2019 - 20:30
23.81.27.114United StatesChicago?23292.83 MB06 Říj 2019 - 00:22
104.245.145.58United StatesPort Hope?22272.23 MB03 Říj 2019 - 09:36
34.76.55.16United StatesAshburn?2121883.36 KB08 Říj 2019 - 18:52
120.27.103.132ChinaHangzhou?202081.80 KB03 Říj 2019 - 00:23
222.87.198.63ChinaGuizhou?202081.80 KB06 Říj 2019 - 04:23
62.168.39.202Czech RepublicPraha 10?181868.71 KB16 Říj 2019 - 20:42
81.25.26.150Czech RepublicLiberec (Jeřáb)?171762.98 KB18 Říj 2019 - 00:08
Ostatní   57411,319248.58 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
23 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot (identified by 'robot')3,264177.62 MB20 Říj 2019 - 07:54
bingbot2,872126.28 MB20 Říj 2019 - 07:56
SeznamBot76930.54 MB19 Říj 2019 - 18:22
Unknown robot (identified by 'bot*')73044.01 MB20 Říj 2019 - 07:59
Bing Preview bot58614.31 MB20 Říj 2019 - 04:09
Googlebot21512.67 MB19 Říj 2019 - 22:15
Java (Often spam bot)1413.83 MB16 Říj 2019 - 05:26
MSNBot1321.91 MB17 Říj 2019 - 15:33
MJ12bot96313.62 KB18 Říj 2019 - 07:03
Python-urllib5647.55 KB18 Říj 2019 - 12:33
Ostatní1823.61 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 321 - Průměr: 52 sNávštěvyPodíl
0s-30s28990 %
30s-2mn164.9 %
2mn-5mn72.1 %
5mn-15mn51.5 %
15mn-30mn10.3 %
30mn-1h20.6 %
1h+  
Neznámé10.3 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
jpgImage9,25074.4 %54.70 MB20.1 %
pngImage1,0558.4 %136.29 MB50.1 %
jsJavaScript file5164.1 %3.06 MB1.1 %
htmHTML or XML static page4703.7 %14.79 MB5.4 %
htmlHTML or XML static page4093.2 %2.56 MB0.9 %
gifImage2992.4 %378.63 KB0.1 %
cssCascading Style Sheet file2662.1 %178.04 KB0 %
pdfAdobe Acrobat file1170.9 %56.82 MB20.9 %
swf 370.2 %2.93 MB1 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 100Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/img/plakaty/sluzby_lektoru.pdf1601.43 MB91.41 KB
/img/historie/Mladeznicke_spolky_ve_Zhori.pdf1209.09 MB775.90 KB
/img/historie/Farnost_zhorska-historie_a_pamatky.pdf1012.81 MB261.94 KB
/img/historie/Partyzani_i_ve_Zhori.pdf1046.07 MB444.07 KB
/img/plakaty/plakat_vaclav.pdf918.36 MB856.23 KB
/img/historie/Drobne_architektonicke_prvky_farnost_zhor.pdf8019.40 MB2.43 MB
/img/historie/Clanek_zmeny_v_duchovni_sprave.pdf80629.50 KB78.69 KB
/img/historie/Historicke_foto.pdf708.07 MB1.15 MB
/img/plakaty/vanoce_2017.pdf701.63 MB238.54 KB
/img/historie/betlem.pdf601.98 MB337.11 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
109 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/3716.53 KB283211


/kontakty.htm549.14 KB418


/ohlasky.htm476.20 KB215


/historie.htm3122.84 KB35


/bohosluzby.htm3116.23 KB24


/rada.htm2813.58 KB13


/nabozenstvi.htm2612.45 KB22


/schola.htm2618.44 KB120


/soucasnost.htm2613.23 KB 1


/tabor.htm2661.61 KB11


Ostatní21347.97 KB2240 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows53861.2 %8,45968 %
Macintosh18821.3 %1,0458.4 %
Linux10211.6 %2,79422.4 %
Java404.5 %400.3 %
Neznámé111.2 %890.7 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe50457.3 %7,21358 %
SafariNe14916.9 %1,0748.6 %
FirefoxNe879.8 %1,89915.2 %
Neznámé?495.5 %530.4 %
MS Internet ExplorerNe434.8 %1271 %
NetscapeNe273 %330.2 %
MozillaNe202.2 %2,02416.2 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne00 %30 %
OperaNe00 %10 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...64383.1 %1,83091.7 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google50 / 74
- Seznam32 / 40
- Yandex1 / 2
- Microsoft Bing0 / 1
8310.7 %1175.8 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://www.zhor.cz1010
- https://sixousixmusix.org66
- http://www.zhor.cz/index.asp55
- https://pinup-casinos.ru33
- https://svensk-poesi.com33
- https://cn.painting-planet.com33
- http://www.zhor.cz/gsp/p1=6822
- https://seznamvozu.cz22
- http://www.zhor.cz/masopust-2019/gs-110911
- http://www.zhor.cz/kultura%2Da%2Dvolny%2Dcas/ds-51/p1=5311
- Ostatní99
455.8 %452.2 %
Neznámý původ20.2 %20.1 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
10 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
farnost zhoř2165.6 %
www.farnost zhor u jihlavy.cz26.2 %
farnost.zhor26.2 %
mgr zdeněk veith13.1 %
www.farnost zhor u jihlava13.1 %
farnost zhor u jihlavy bohoslužby13.1 %
mgr. zdeněk veith13.1 %
72854637313.1 %
zhořská farnost13.1 %
nadějov pouť13.1 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
18 různých výrazůVyhledáváníPodíl
farnost2331.9 %
zhoř2129.1 %
u45.5 %
zhor45.5 %
www.farnost34.1 %
veith22.7 %
zdeněk22.7 %
farnost.zhor22.7 %
jihlavy.cz22.7 %
zhořská11.3 %
Ostatní slova811.1 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico0 / 216 Návštěvníci0 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
404Document Not Found (hits on favicon excluded)6,04589 %1.51 MB
206Partial Content73710.8 %2.87 MB
301Moved permanently (redirect)30 %804 bajtů
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: geoip_city_maxmind, geoip, hostinfo, tooltips)