Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 19 Zář 2017 - 16:40
Zobrazený časový úsek:

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Města   Počítače   Úplný seznam   Poslední návštěvy   Nepřeložené IP adresy   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Nenalezené stránky  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Zář 2017
První návštěva NA
Poslední návštěvy 19 Zář 2017 - 15:13
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *657
 
814
(1.23 návštěv/návštěvník)
1,174
(1.44 Stránky/Návštěva)
15,075
(18.51 Hity/Návštěva)
253.42 MB
(318.8 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
3,63019,147984.36 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 455Návštěvy: 759Stránky: 1268Hity: 29273Přenesená data: 810.67 MB Unikátní návštěvníci: 441Návštěvy: 689Stránky: 1181Hity: 24155Přenesená data: 622.37 MB Unikátní návštěvníci: 444Návštěvy: 777Stránky: 1259Hity: 25210Přenesená data: 468.24 MB Unikátní návštěvníci: 632Návštěvy: 955Stránky: 1402Hity: 29080Přenesená data: 595.58 MB Unikátní návštěvníci: 832Návštěvy: 1143Stránky: 1511Hity: 23761Přenesená data: 367.93 MB Unikátní návštěvníci: 697Návštěvy: 974Stránky: 1385Hity: 24425Přenesená data: 450.37 MB Unikátní návštěvníci: 596Návštěvy: 927Stránky: 1471Hity: 29952Přenesená data: 547.16 MB Unikátní návštěvníci: 723Návštěvy: 1363Stránky: 2201Hity: 23160Přenesená data: 387.75 MB Unikátní návštěvníci: 657Návštěvy: 814Stránky: 1174Hity: 15075Přenesená data: 253.42 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2017
Úno
2017
Bře
2017
Dub
2017
Kvě
2017
Čvn
2017
Čvc
2017
Srp
2017
Zář
2017
Říj
2017
Lis
2017
Pro
2017
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20174557591,26829,273810.67 MB
Úno 20174416891,18124,155622.37 MB
Bře 20174447771,25925,210468.24 MB
Dub 20176329551,40229,080595.58 MB
Kvě 20178321,1431,51123,761367.93 MB
Čvn 20176979741,38524,425450.37 MB
Čvc 20175969271,47129,952547.16 MB
Srp 20177231,3632,20123,160387.75 MB
Zář 20176578141,17415,075253.42 MB
Říj 201700000
Lis 201700000
Pro 201700000
Celkem5,4778,40112,852224,0914.40 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 47Stránky: 57Hity: 515Přenesená data: 8.15 MB Návštěvy: 39Stránky: 92Hity: 764Přenesená data: 15.84 MB Návštěvy: 44Stránky: 55Hity: 819Přenesená data: 9.56 MB Návštěvy: 42Stránky: 98Hity: 1020Přenesená data: 11.91 MB Návštěvy: 42Stránky: 74Hity: 737Přenesená data: 9.21 MB Návštěvy: 36Stránky: 51Hity: 1138Přenesená data: 12.71 MB Návštěvy: 43Stránky: 47Hity: 399Přenesená data: 5.41 MB Návštěvy: 43Stránky: 46Hity: 270Přenesená data: 3.47 MB Návštěvy: 26Stránky: 27Hity: 157Přenesená data: 1.56 MB Návštěvy: 47Stránky: 91Hity: 781Přenesená data: 24.73 MB Návštěvy: 48Stránky: 90Hity: 2393Přenesená data: 57.56 MB Návštěvy: 36Stránky: 37Hity: 514Přenesená data: 7.46 MB Návštěvy: 41Stránky: 52Hity: 571Přenesená data: 12.69 MB Návštěvy: 32Stránky: 34Hity: 339Přenesená data: 5.91 MB Návštěvy: 40Stránky: 44Hity: 346Přenesená data: 6.07 MB Návštěvy: 49Stránky: 66Hity: 1259Přenesená data: 20.23 MB Návštěvy: 52Stránky: 59Hity: 910Přenesená data: 17.60 MB Návštěvy: 65Stránky: 88Hity: 1409Přenesená data: 13.08 MB Návštěvy: 42Stránky: 66Hity: 734Přenesená data: 10.31 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 42.84Stránky: 61.79Hity: 793.42Přenesená data: 13985978.84
01
Zář
02
Zář
03
Zář
04
Zář
05
Zář
06
Zář
07
Zář
08
Zář
09
Zář
10
Zář
11
Zář
12
Zář
13
Zář
14
Zář
15
Zář
16
Zář
17
Zář
18
Zář
19
Zář
20
Zář
21
Zář
22
Zář
23
Zář
24
Zář
25
Zář
26
Zář
27
Zář
28
Zář
29
Zář
30
Zář
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Zář 201747575158.15 MB
02 Zář 2017399276415.84 MB
03 Zář 201744558199.56 MB
04 Zář 201742981,02011.91 MB
05 Zář 201742747379.21 MB
06 Zář 201736511,13812.71 MB
07 Zář 201743473995.41 MB
08 Zář 201743462703.47 MB
09 Zář 201726271571.56 MB
10 Zář 2017479178124.73 MB
11 Zář 201748902,39357.56 MB
12 Zář 201736375147.46 MB
13 Zář 2017415257112.69 MB
14 Zář 201732343395.91 MB
15 Zář 201740443466.07 MB
16 Zář 201749661,25920.23 MB
17 Zář 2017525991017.60 MB
18 Zář 201765881,40913.08 MB
19 Zář 2017426673410.31 MB
20 Zář 20170000
21 Zář 20170000
22 Zář 20170000
23 Zář 20170000
24 Zář 20170000
25 Zář 20170000
26 Zář 20170000
27 Zář 20170000
28 Zář 20170000
29 Zář 20170000
30 Zář 20170000
Průměr426179313.34 MB
Celkem8141,17415,075253.42 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 92Hity: 1607.33Přenesená data: 27.51 MB Stránky: 59Hity: 661.67Přenesená data: 8.99 MB Stránky: 51.50Hity: 854.50Přenesená data: 12.70 MB Stránky: 40.50Hity: 369Přenesená data: 5.66 MB Stránky: 49Hity: 377Přenesená data: 5.89 MB Stránky: 61.67Hity: 726.67Přenesená data: 12.54 MB Stránky: 68.33Hity: 836.67Přenesená data: 17.30 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po921,60727.51 MB
Út596618.99 MB
St5185412.70 MB
Čt403695.66 MB
493775.89 MB
So6172612.54 MB
Ne6883617.30 MB


 
Hodiny  
Stránky: 30Hity: 62Přenesená data: 11.02 MB Stránky: 47Hity: 52Přenesená data: 2.01 MB Stránky: 45Hity: 54Přenesená data: 962.84 KB Stránky: 27Hity: 173Přenesená data: 2.22 MB Stránky: 31Hity: 182Přenesená data: 3.55 MB Stránky: 35Hity: 129Přenesená data: 3.42 MB Stránky: 21Hity: 26Přenesená data: 3.87 MB Stránky: 43Hity: 657Přenesená data: 7.35 MB Stránky: 35Hity: 411Přenesená data: 7.48 MB Stránky: 50Hity: 1250Přenesená data: 19.88 MB Stránky: 42Hity: 724Přenesená data: 9.18 MB Stránky: 32Hity: 467Přenesená data: 7.24 MB Stránky: 57Hity: 930Přenesená data: 15.03 MB Stránky: 70Hity: 2487Přenesená data: 29.28 MB Stránky: 47Hity: 561Přenesená data: 6.66 MB Stránky: 66Hity: 859Přenesená data: 9.70 MB Stránky: 59Hity: 674Přenesená data: 11.12 MB Stránky: 55Hity: 618Přenesená data: 10.14 MB Stránky: 81Hity: 1223Přenesená data: 30.11 MB Stránky: 42Hity: 782Přenesená data: 12.10 MB Stránky: 61Hity: 1290Přenesená data: 17.67 MB Stránky: 61Hity: 807Přenesená data: 9.07 MB Stránky: 88Hity: 344Přenesená data: 3.29 MB Stránky: 49Hity: 313Přenesená data: 21.12 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
00306211.02 MB
0147522.01 MB
024554962.84 KB
03271732.22 MB
04311823.55 MB
05351293.42 MB
0621263.87 MB
07436577.35 MB
08354117.48 MB
09501,25019.88 MB
10427249.18 MB
11324677.24 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
125793015.03 MB
13702,48729.28 MB
14475616.66 MB
15668599.70 MB
165967411.12 MB
175561810.14 MB
18811,22330.11 MB
194278212.10 MB
20611,29017.67 MB
21618079.07 MB
22883443.29 MB
234931321.12 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz31712,688182.22 MB

usUnited Statesus1171595.14 MB

cnChinacn8989719.35 KB

NeznáméNeznáméunknown821,28219.24 MB

ruRussian Federationru70702.70 MB

uaUkraineua3535754.15 KB

inIndiain3232688.73 KB

jpJapanjp3110327.32 MB

frFrancefr26311.01 MB

caCanadaca2323887.46 KB

 Ostatní35256312.82 MB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 0 známých, 752 neznámých (nepřeložené IP)
657 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
113.116.159.37ChinaGuangzhou?2929212.73 KB04 Zář 2017 - 22:23
195.181.211.152Czech RepublicNeznámé?2727204.81 KB05 Zář 2017 - 22:46
133.130.48.124JapanNeznámé?269827.21 MB11 Zář 2017 - 00:06
199.193.251.133United StatesDallas?2424019 Zář 2017 - 12:24
218.71.151.42ChinaNingbo?2424184.48 KB10 Zář 2017 - 02:24
114.94.81.183ChinaShanghai?2222175.93 KB19 Zář 2017 - 15:01
5.188.211.16Russian FederationSaint Petersburg?2121874.18 KB02 Zář 2017 - 17:44
5.188.211.14Russian FederationSaint Petersburg?2121874.18 KB02 Zář 2017 - 18:45
5.188.211.10Russian FederationSaint Petersburg?2121882.91 KB04 Zář 2017 - 01:02
192.157.254.197United StatesLos Angeles?2020018 Zář 2017 - 20:38
Ostatní   93914,768222.88 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
26 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
Bing Preview bot2,350341.52 MB19 Zář 2017 - 15:03
bingbot2,339413.85 MB19 Zář 2017 - 15:32
Unknown robot (identified by 'bot*')1,41678.23 MB19 Zář 2017 - 15:55
Unknown robot (identified by 'robot')1,16164.05 MB19 Zář 2017 - 15:04
SeznamBot6613.01 MB19 Zář 2017 - 14:31
Unknown robot (identified by 'crawl')5782.18 MB16 Zář 2017 - 19:16
Googlebot49536.67 MB19 Zář 2017 - 14:10
Unknown robot (identified by 'scanner')45616.00 MB19 Zář 2017 - 02:10
Java (Often spam bot)2356.34 MB15 Zář 2017 - 08:18
Yahoo Slurp839.94 MB19 Zář 2017 - 13:53
Ostatní3159.71 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 814 - Průměr: 39 sNávštěvyPodíl
0s-30s76093.3 %
30s-2mn192.3 %
2mn-5mn121.4 %
5mn-15mn141.7 %
15mn-30mn20.2 %
30mn-1h20.2 %
1h+  
Neznámé50.6 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
jpgImage10,77571.4 %96.05 MB38.1 %
pngImage1,67911.1 %78.62 MB31.1 %
htmlHTML or XML static page8165.4 %11.66 MB4.6 %
jsJavaScript file5073.3 %2.86 MB1.1 %
gifImage3792.5 %457.28 KB0.1 %
htmHTML or XML static page3562.3 %6.93 MB2.7 %
cssCascading Style Sheet file2701.7 %162.00 KB0 %
swf 1881.2 %13.62 MB5.4 %
pdfAdobe Acrobat file1030.6 %41.66 MB16.5 %
xmlHTML or XML static page20 %17.16 KB0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 90Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/img/historie/Clanek_zmeny_v_duchovni_sprave.pdf1701.31 MB78.69 KB
/img/plakaty/Toufar_kniha_MDolezala.pdf1603.94 MB252.24 KB
/img/historie/Farnost_zhorska-historie_a_pamatky.pdf1605.00 MB320.15 KB
/img/plakaty/plakat_zehnani_vozidel.pdf1503.66 MB249.70 KB
/img/tabory/prihlaska_2017.pdf1502.87 MB195.73 KB
/img/historie/Mladeznicke_spolky_ve_Zhori.pdf15011.37 MB775.90 KB
/img/plakaty/plakat_prednasky_manzelstvi.pdf1505.96 MB407.11 KB
/img/historie/Historie_farnosti.pdf140752.39 KB53.74 KB
/obcasnik/2010_prosinec.pdf1203.28 MB279.95 KB
/img/plakaty/vanoce_2016.pdf1203.98 MB339.34 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
52 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/78915.05 KB751703


/ohlasky.htm363.60 KB120


/tabor.htm2442.30 KB56


/fotogalerie.htm238.90 KB 6


/kontakty.htm205.76 KB27


/svetci.htm20172.70 KB98


/fotogalerie/vyroba_pro_burzu/182.94 KB1818


/bohosluzby.htm176.83 KB43


/soucasnost.htm166.45 KB12


/schola.htm158.50 KB22


Ostatní1969.48 KB2134 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows1,03187.8 %13,38688.7 %
Macintosh524.4 %4202.7 %
Neznámé453.8 %1601 %
Linux443.7 %1,1177.4 %
Java20.1 %20 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
FirefoxNe62553.2 %4,22928 %
Google ChromeNe21918.6 %6,09840.4 %
MS Internet ExplorerNe17514.9 %1751.1 %
MozillaNe1099.2 %3,92426 %
Neznámé?292.4 %1420.9 %
SafariNe110.9 %2981.9 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne60.5 %2191.4 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...82381.7 %96376.3 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Seznam55 / 62
- Google38 / 141
- Microsoft Bing3 / 5
969.5 %20816.4 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- https://www.inboundlinks.win/InboundLinks/www.farnost-zhor.cz4444
- http://www.domain2008.com/domains/www.farnost-zhor.cz88
- http://www.zhor.cz66
- http://zhor.cz44
- https://ua.tc33
- http://www.zhor.cz/zajimavosti/d-1011/p1=120311
- https://www.firmy.cz11
- http://zhor.cz/informace%2Dz%2Dobecniho%2Duradu/ds-5211
- http://www.zhor.cz/odkazy/ms-69/p1=6911
- http://www.zhor.cz/index.asp11
- Ostatní810
787.7 %806.3 %
Neznámý původ100.9 %100.7 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
16 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
farnost zhoř2138.1 %
farnost zhoř u jihlavy916.3 %
Římskokatolická farnost zhoř u jihlavy47.2 %
farnost zhor35.4 %
www.farnost zhoř u jihlavy.cz35.4 %
www farnost zhoř cz35.4 %
zhoř/kostel23.6 %
římskokatolická farnost zhoř u jihlavy23.6 %
dožínky ve zhoři11.8 %
farnost zhoŘ11.8 %
Ostatní fráze610.9 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
26 různých výrazůVyhledáváníPodíl
farnost4628.3 %
zhoř4628.3 %
u1811.1 %
jihlavy159.2 %
Římskokatolická42.4 %
jihlavy.cz31.8 %
www.farnost31.8 %
zhor31.8 %
www31.8 %
cz31.8 %
Ostatní slova1811.1 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico0 / 657 Návštěvníci0 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
404Document Not Found (hits on favicon excluded)8,84499.7 %2.24 MB
301Moved permanently (redirect)110.1 %2.82 KB
206Partial Content70 %640.10 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: geoip, hostinfo, geoip_city_maxmind, tooltips)