Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 09 Srp 2017 - 10:41
Zobrazený časový úsek:

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Města   Počítače   Úplný seznam   Poslední návštěvy   Nepřeložené IP adresy   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Nenalezené stránky  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Srp 2017
První návštěva NA
Poslední návštěvy 09 Srp 2017 - 09:10
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *177
 
304
(1.71 návštěv/návštěvník)
492
(1.61 Stránky/Návštěva)
5,249
(17.26 Hity/Návštěva)
77.14 MB
(259.85 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
1,1326,364419.20 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 455Návštěvy: 759Stránky: 1268Hity: 29273Přenesená data: 810.67 MB Unikátní návštěvníci: 441Návštěvy: 689Stránky: 1181Hity: 24155Přenesená data: 622.37 MB Unikátní návštěvníci: 444Návštěvy: 777Stránky: 1259Hity: 25210Přenesená data: 468.24 MB Unikátní návštěvníci: 632Návštěvy: 955Stránky: 1402Hity: 29080Přenesená data: 595.58 MB Unikátní návštěvníci: 832Návštěvy: 1143Stránky: 1511Hity: 23761Přenesená data: 367.93 MB Unikátní návštěvníci: 697Návštěvy: 974Stránky: 1385Hity: 24425Přenesená data: 450.37 MB Unikátní návštěvníci: 596Návštěvy: 927Stránky: 1471Hity: 29952Přenesená data: 547.16 MB Unikátní návštěvníci: 177Návštěvy: 304Stránky: 492Hity: 5249Přenesená data: 77.14 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2017
Úno
2017
Bře
2017
Dub
2017
Kvě
2017
Čvn
2017
Čvc
2017
Srp
2017
Zář
2017
Říj
2017
Lis
2017
Pro
2017
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20174557591,26829,273810.67 MB
Úno 20174416891,18124,155622.37 MB
Bře 20174447771,25925,210468.24 MB
Dub 20176329551,40229,080595.58 MB
Kvě 20178321,1431,51123,761367.93 MB
Čvn 20176979741,38524,425450.37 MB
Čvc 20175969271,47129,952547.16 MB
Srp 20171773044925,24977.14 MB
Zář 201700000
Říj 201700000
Lis 201700000
Pro 201700000
Celkem4,2746,5289,969191,1053.85 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 37Stránky: 48Hity: 638Přenesená data: 9.17 MB Návštěvy: 33Stránky: 53Hity: 448Přenesená data: 7.80 MB Návštěvy: 40Stránky: 62Hity: 880Přenesená data: 13.84 MB Návštěvy: 25Stránky: 35Hity: 250Přenesená data: 6.16 MB Návštěvy: 32Stránky: 50Hity: 407Přenesená data: 4.54 MB Návštěvy: 34Stránky: 63Hity: 582Přenesená data: 7.52 MB Návštěvy: 49Stránky: 91Hity: 1279Přenesená data: 15.48 MB Návštěvy: 36Stránky: 50Hity: 346Přenesená data: 5.86 MB Návštěvy: 18Stránky: 40Hity: 419Přenesená data: 6.77 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 33.78Stránky: 54.67Hity: 583.22Přenesená data: 8988014.00
01
Srp
02
Srp
03
Srp
04
Srp
05
Srp
06
Srp
07
Srp
08
Srp
09
Srp
10
Srp
11
Srp
12
Srp
13
Srp
14
Srp
15
Srp
16
Srp
17
Srp
18
Srp
19
Srp
20
Srp
21
Srp
22
Srp
23
Srp
24
Srp
25
Srp
26
Srp
27
Srp
28
Srp
29
Srp
30
Srp
31
Srp
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Srp 201737486389.17 MB
02 Srp 201733534487.80 MB
03 Srp 2017406288013.84 MB
04 Srp 201725352506.16 MB
05 Srp 201732504074.54 MB
06 Srp 201734635827.52 MB
07 Srp 201749911,27915.48 MB
08 Srp 201736503465.86 MB
09 Srp 201718404196.77 MB
10 Srp 20170000
11 Srp 20170000
12 Srp 20170000
13 Srp 20170000
14 Srp 20170000
15 Srp 20170000
16 Srp 20170000
17 Srp 20170000
18 Srp 20170000
19 Srp 20170000
20 Srp 20170000
21 Srp 20170000
22 Srp 20170000
23 Srp 20170000
24 Srp 20170000
25 Srp 20170000
26 Srp 20170000
27 Srp 20170000
28 Srp 20170000
29 Srp 20170000
30 Srp 20170000
31 Srp 20170000
Průměr33545838.57 MB
Celkem3044925,24977.14 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 91Hity: 1279Přenesená data: 15.48 MB Stránky: 49Hity: 492Přenesená data: 7.51 MB Stránky: 46.50Hity: 433.50Přenesená data: 7.29 MB Stránky: 62Hity: 880Přenesená data: 13.84 MB Stránky: 35Hity: 250Přenesená data: 6.16 MB Stránky: 50Hity: 407Přenesená data: 4.54 MB Stránky: 63Hity: 582Přenesená data: 7.52 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po911,27915.48 MB
Út494927.51 MB
St464337.29 MB
Čt6288013.84 MB
352506.16 MB
So504074.54 MB
Ne635827.52 MB


 
Hodiny  
Stránky: 17Hity: 175Přenesená data: 3.71 MB Stránky: 10Hity: 81Přenesená data: 846.97 KB Stránky: 23Hity: 98Přenesená data: 1.77 MB Stránky: 23Hity: 35Přenesená data: 950.17 KB Stránky: 3Hity: 3Přenesená data: 64.51 KB Stránky: 10Hity: 85Přenesená data: 1.73 MB Stránky: 21Hity: 303Přenesená data: 3.30 MB Stránky: 22Hity: 312Přenesená data: 3.59 MB Stránky: 50Hity: 229Přenesená data: 4.08 MB Stránky: 26Hity: 274Přenesená data: 3.73 MB Stránky: 25Hity: 270Přenesená data: 2.74 MB Stránky: 9Hity: 153Přenesená data: 3.22 MB Stránky: 16Hity: 289Přenesená data: 5.08 MB Stránky: 15Hity: 435Přenesená data: 5.08 MB Stránky: 20Hity: 190Přenesená data: 2.79 MB Stránky: 22Hity: 315Přenesená data: 3.51 MB Stránky: 20Hity: 93Přenesená data: 4.11 MB Stránky: 25Hity: 105Přenesená data: 1.57 MB Stránky: 25Hity: 375Přenesená data: 4.11 MB Stránky: 33Hity: 555Přenesená data: 6.24 MB Stránky: 17Hity: 420Přenesená data: 8.25 MB Stránky: 19Hity: 249Přenesená data: 3.65 MB Stránky: 27Hity: 189Přenesená data: 2.38 MB Stránky: 14Hity: 16Přenesená data: 717.85 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
00171753.71 MB
011081846.97 KB
0223981.77 MB
032335950.17 KB
043364.51 KB
0510851.73 MB
06213033.30 MB
07223123.59 MB
08502294.08 MB
09262743.73 MB
10252702.74 MB
1191533.22 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
12162895.08 MB
13154355.08 MB
14201902.79 MB
15223153.51 MB
1620934.11 MB
17251051.57 MB
18253754.11 MB
19335556.24 MB
20174208.25 MB
21192493.65 MB
22271892.38 MB
231416717.85 KB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
uaUkraineua2122124.10 MB

czCzech Republiccz994,40056.47 MB

usUnited Statesus40474.05 MB

NeznáméNeznáméunknown243734.28 MB

deGermanyde24274.72 MB

caCanadaca1515715.45 KB

hkHong Konghk6617.67 KB

frFrancefr61079.88 KB

brBrazilbr55107.52 KB

inIndiain4486.01 KB

 Ostatní571502.55 MB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 0 známých, 221 neznámých (nepřeložené IP)
177 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
46.118.112.220UkraineLviv?4343924.65 KB09 Srp 2017 - 08:39
188.163.72.17UkraineLviv?3939838.63 KB09 Srp 2017 - 09:10
46.119.112.177UkraineLviv?3333709.61 KB09 Srp 2017 - 03:17
46.118.158.199UkraineLviv?3232688.11 KB08 Srp 2017 - 19:25
178.137.4.41UkraineKiev?2424516.09 KB08 Srp 2017 - 15:33
144.76.71.83GermanyNeznámé?2222906.77 KB07 Srp 2017 - 08:30
91.200.12.8UkraineNeznámé?212190.33 KB08 Srp 2017 - 17:19
178.137.154.138UkraineKiev?1515322.55 KB09 Srp 2017 - 02:16
192.99.150.97CanadaMontréal?1212650.94 KB06 Srp 2017 - 16:45
199.193.251.133United StatesDallas?1010008 Srp 2017 - 13:24
Ostatní   2414,99871.63 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
21 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot946145.93 MB09 Srp 2017 - 09:56
Unknown robot (identified by 'robot')46827.00 MB09 Srp 2017 - 09:42
Bing Preview bot465104.29 MB09 Srp 2017 - 06:48
SeznamBot4425.49 MB09 Srp 2017 - 09:09
Unknown robot (identified by 'bot*')32713.72 MB09 Srp 2017 - 02:53
Googlebot275107.30 MB09 Srp 2017 - 05:48
Java (Often spam bot)1885.07 MB05 Srp 2017 - 20:45
Yahoo Slurp754.74 MB09 Srp 2017 - 04:12
Unknown robot (identified by 'scanner')541.07 MB09 Srp 2017 - 08:44
BaiDuSpider312.76 MB09 Srp 2017 - 08:20
Ostatní81635.50 KB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 304 - Průměr: 36 sNávštěvyPodíl
0s-30s28493.4 %
30s-2mn82.6 %
2mn-5mn51.6 %
5mn-15mn41.3 %
15mn-30mn20.6 %
30mn-1h  
1h+  
Neznámé10.3 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
jpgImage3,47366.1 %19.72 MB25.5 %
pngImage77414.7 %32.54 MB42.2 %
htmlHTML or XML static page4177.9 %6.46 MB8.3 %
jsJavaScript file1883.5 %1.13 MB1.4 %
gifImage1432.7 %161.92 KB0.2 %
cssCascading Style Sheet file981.8 %63.80 KB0 %
htmHTML or XML static page731.3 %2.15 MB2.7 %
swf 601.1 %4.61 MB5.9 %
pdfAdobe Acrobat file210.4 %10.22 MB13.2 %
xmlHTML or XML static page20 %38.86 KB0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 62Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/img/historie/Clanek_zmeny_v_duchovni_sprave.pdf90708.19 KB78.69 KB
/img/plakaty/plakat_zehnani_vozidel.pdf601.46 MB249.70 KB
/img/historie/Drobne_architektonicke_prvky_farnost_zhor.pdf5012.13 MB2.43 MB
/img/plakaty/Italie_pout_plakat.pdf502.11 MB432.38 KB
/img/historie/Partyzani_i_ve_Zhori.pdf402.30 MB588.45 KB
/img/plakaty/vanoce_2016.pdf401.33 MB339.34 KB
/img/historie/Vyzva_jihlavske-listy.pdf401.38 MB354.06 KB
/img/historie/Slozita_historie_zhorskeho_hrbitova.pdf403.71 MB949.25 KB
/img/plakaty/Toufar_kniha_MDolezala.pdf401008.96 KB252.24 KB
/img/cesty/zajezd_polsko.pdf30178.07 KB59.36 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
28 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/41116.06 KB288266


/fotogalerie.htm98.33 KB 5


/ohlasky.htm84.44 KB 6


/fotogalerie/vyroba_pro_burzu/62.94 KB66


/bohosluzby.htm57.24 KB22


/kontakty.htm58.25 KB 2


/svetci.htm5254.38 KB33


/schola.htm314.94 KB11


/odkazy.htm310.77 KB  


/tabor.htm333.23 KB 1


Ostatní3417.83 KB411 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows41083.3 %4,69589.4 %
Neznámé367.3 %1122.1 %
Linux285.6 %4177.9 %
Macintosh183.6 %260.4 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
MS Internet ExplorerNe17234.9 %1833.4 %
FirefoxNe13026.4 %1,26524 %
Google ChromeNe8316.8 %2,54348.4 %
MozillaNe5210.5 %1,12221.3 %
Neznámé?255 %1011.9 %
OperaNe153 %150.2 %
NetscapeNe71.4 %70.1 %
SafariNe51 %80.1 %
Acrobat WebcaptureAno30.6 %30 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne00 %30 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...20344.3 %21942.1 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Seznam21 / 23
- Google9 / 52
- Yandex2 / 2
- Microsoft Bing0 / 1
326.9 %7815 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- https://www.inboundlinks.win/InboundLinks/www.farnost-zhor.cz1616
- https://moje-recenze.cz1313
- https://www.souvenirua.com88
- http://www.zhor.cz77
- https://buydissertation.net66
- http://videochat.bz66
- https://ua.tc66
- http://videochat.life66
- https://schock-store.ru66
- https://pl-top.pl66
- Ostatní143143
22348.6 %22342.8 %
Neznámý původ    

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
8 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
farnost zhoř1047.6 %
římskokatolická farnost zhoř u jihlavy314.2 %
rajnhrad29.5 %
www.farnost zhoř u jihlavy.cz29.5 %
www farnost zhoř bohosluzby14.7 %
farnost zhor14.7 %
kostel sv markety zhor14.7 %
farnost zhoŘ14.7 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
15 různých výrazůVyhledáváníPodíl
zhoř1628 %
farnost1628 %
u58.7 %
jihlavy35.2 %
římskokatolická35.2 %
www.farnost23.5 %
zhor23.5 %
jihlavy.cz23.5 %
rajnhrad23.5 %
markety11.7 %
Ostatní slova58.7 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico0 / 177 Návštěvníci0 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
404Document Not Found (hits on favicon excluded)2,91899.4 %748.67 KB
206Partial Content90.3 %482.74 KB
301Moved permanently (redirect)50.1 %1.28 KB
403Forbidden30.1 %733 bajtů
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: geoip, tooltips, geoip_city_maxmind, hostinfo)