Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: farnost-zhor.cz
English  German 
Poslední aktualizace: 20 Lis 2017 - 08:39
Zobrazený časový úsek:

Kdy: Měsíční přehled   Denní přehled   Dny v týdnu   Hodiny  
Kdo: Země   Úplný seznam   Města   Počítače   Úplný seznam   Poslední návštěvy   Nepřeložené IP adresy   Roboty   Úplný seznam   Poslední návštěvy  
Prohlížení: Délka návštěv   Typy souborů   Downloads   Úplný seznam   Zobrazeno   Úplný seznam   Vstup   Odchod   Operační systémy   Verze   Neznámé   Prohlížeče   Verze   Neznámé  
Odkazující stránky: Původ   Odkazující vyhledávače   Odkazující stránky   Vyhledávání   Hledaná slovní spojení   Hledané výrazy  
Ostatní: Různé   Stavové kódy HTTP   Nenalezené stránky  

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Lis 2017
První návštěva 01 Lis 2017 - 00:08
Poslední návštěvy 20 Lis 2017 - 07:15
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *660
 
795
(1.2 návštěv/návštěvník)
1,046
(1.31 Stránky/Návštěva)
15,391
(19.35 Hity/Návštěva)
269.50 MB
(347.13 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
3,56320,242379.04 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 455Návštěvy: 759Stránky: 1268Hity: 29273Přenesená data: 810.67 MB Unikátní návštěvníci: 441Návštěvy: 689Stránky: 1181Hity: 24155Přenesená data: 622.37 MB Unikátní návštěvníci: 444Návštěvy: 777Stránky: 1259Hity: 25210Přenesená data: 468.24 MB Unikátní návštěvníci: 632Návštěvy: 955Stránky: 1402Hity: 29080Přenesená data: 595.58 MB Unikátní návštěvníci: 832Návštěvy: 1143Stránky: 1511Hity: 23761Přenesená data: 367.93 MB Unikátní návštěvníci: 697Návštěvy: 974Stránky: 1385Hity: 24425Přenesená data: 450.37 MB Unikátní návštěvníci: 596Návštěvy: 927Stránky: 1471Hity: 29952Přenesená data: 547.16 MB Unikátní návštěvníci: 723Návštěvy: 1363Stránky: 2201Hity: 23160Přenesená data: 387.75 MB Unikátní návštěvníci: 1159Návštěvy: 1465Stránky: 2190Hity: 25626Přenesená data: 403.98 MB Unikátní návštěvníci: 1040Návštěvy: 1380Stránky: 2050Hity: 22741Přenesená data: 402.28 MB Unikátní návštěvníci: 660Návštěvy: 795Stránky: 1046Hity: 15391Přenesená data: 269.50 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2017
Úno
2017
Bře
2017
Dub
2017
Kvě
2017
Čvn
2017
Čvc
2017
Srp
2017
Zář
2017
Říj
2017
Lis
2017
Pro
2017
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20174557591,26829,273810.67 MB
Úno 20174416891,18124,155622.37 MB
Bře 20174447771,25925,210468.24 MB
Dub 20176329551,40229,080595.58 MB
Kvě 20178321,1431,51123,761367.93 MB
Čvn 20176979741,38524,425450.37 MB
Čvc 20175969271,47129,952547.16 MB
Srp 20177231,3632,20123,160387.75 MB
Zář 20171,1591,4652,19025,626403.98 MB
Říj 20171,0401,3802,05022,741402.28 MB
Lis 20176607951,04615,391269.50 MB
Pro 201700000
Celkem7,67911,22716,964272,7745.20 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 47Stránky: 84Hity: 2034Přenesená data: 38.10 MB Návštěvy: 40Stránky: 49Hity: 1281Přenesená data: 19.83 MB Návštěvy: 46Stránky: 48Hity: 430Přenesená data: 5.23 MB Návštěvy: 29Stránky: 29Hity: 248Přenesená data: 4.52 MB Návštěvy: 46Stránky: 69Hity: 710Přenesená data: 8.93 MB Návštěvy: 44Stránky: 47Hity: 853Přenesená data: 9.97 MB Návštěvy: 32Stránky: 33Hity: 706Přenesená data: 10.59 MB Návštěvy: 45Stránky: 49Hity: 608Přenesená data: 8.42 MB Návštěvy: 38Stránky: 42Hity: 606Přenesená data: 11.58 MB Návštěvy: 36Stránky: 74Hity: 1311Přenesená data: 49.64 MB Návštěvy: 50Stránky: 59Hity: 705Přenesená data: 7.40 MB Návštěvy: 33Stránky: 59Hity: 719Přenesená data: 8.30 MB Návštěvy: 49Stránky: 66Hity: 1479Přenesená data: 27.37 MB Návštěvy: 34Stránky: 39Hity: 612Přenesená data: 7.45 MB Návštěvy: 50Stránky: 56Hity: 564Přenesená data: 9.08 MB Návštěvy: 52Stránky: 64Hity: 673Přenesená data: 12.21 MB Návštěvy: 41Stránky: 62Hity: 291Přenesená data: 4.21 MB Návštěvy: 43Stránky: 64Hity: 587Přenesená data: 12.36 MB Návštěvy: 35Stránky: 44Hity: 729Přenesená data: 10.02 MB Návštěvy: 5Stránky: 9Hity: 245Přenesená data: 4.29 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 39.75Stránky: 52.30Hity: 769.55Přenesená data: 14129789.10
01
Lis
02
Lis
03
Lis
04
Lis
05
Lis
06
Lis
07
Lis
08
Lis
09
Lis
10
Lis
11
Lis
12
Lis
13
Lis
14
Lis
15
Lis
16
Lis
17
Lis
18
Lis
19
Lis
20
Lis
21
Lis
22
Lis
23
Lis
24
Lis
25
Lis
26
Lis
27
Lis
28
Lis
29
Lis
30
Lis
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Lis 201747842,03438.10 MB
02 Lis 201740491,28119.83 MB
03 Lis 201746484305.23 MB
04 Lis 201729292484.52 MB
05 Lis 201746697108.93 MB
06 Lis 201744478539.97 MB
07 Lis 2017323370610.59 MB
08 Lis 201745496088.42 MB
09 Lis 2017384260611.58 MB
10 Lis 201736741,31149.64 MB
11 Lis 201750597057.40 MB
12 Lis 201733597198.30 MB
13 Lis 201749661,47927.37 MB
14 Lis 201734396127.45 MB
15 Lis 201750565649.08 MB
16 Lis 2017526467312.21 MB
17 Lis 201741622914.21 MB
18 Lis 2017436458712.36 MB
19 Lis 2017354472910.02 MB
20 Lis 2017592454.29 MB
21 Lis 20170000
22 Lis 20170000
23 Lis 20170000
24 Lis 20170000
25 Lis 20170000
26 Lis 20170000
27 Lis 20170000
28 Lis 20170000
29 Lis 20170000
30 Lis 20170000
Průměr395276913.48 MB
Celkem7951,04615,391269.50 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 40.67Hity: 859Přenesená data: 13.88 MB Stránky: 36Hity: 659Přenesená data: 9.02 MB Stránky: 63Hity: 1068.67Přenesená data: 18.53 MB Stránky: 51.67Hity: 853.33Přenesená data: 14.54 MB Stránky: 61.33Hity: 677.33Přenesená data: 19.69 MB Stránky: 50.67Hity: 513.33Přenesená data: 8.09 MB Stránky: 57.33Hity: 719.33Přenesená data: 9.09 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po4085913.88 MB
Út366599.02 MB
St631,06818.53 MB
Čt5185314.54 MB
6167719.69 MB
So505138.09 MB
Ne577199.09 MB


 
Hodiny  
Stránky: 20Hity: 75Přenesená data: 1.68 MB Stránky: 24Hity: 25Přenesená data: 483.35 KB Stránky: 18Hity: 202Přenesená data: 1.60 MB Stránky: 25Hity: 92Přenesená data: 2.41 MB Stránky: 32Hity: 122Přenesená data: 2.65 MB Stránky: 32Hity: 325Přenesená data: 4.82 MB Stránky: 29Hity: 332Přenesená data: 4.24 MB Stránky: 43Hity: 1122Přenesená data: 18.19 MB Stránky: 53Hity: 725Přenesená data: 13.46 MB Stránky: 42Hity: 761Přenesená data: 10.25 MB Stránky: 53Hity: 686Přenesená data: 12.46 MB Stránky: 57Hity: 658Přenesená data: 8.73 MB Stránky: 46Hity: 516Přenesená data: 9.64 MB Stránky: 52Hity: 1232Přenesená data: 30.46 MB Stránky: 57Hity: 942Přenesená data: 12.11 MB Stránky: 25Hity: 773Přenesená data: 12.87 MB Stránky: 43Hity: 1050Přenesená data: 12.69 MB Stránky: 62Hity: 1383Přenesená data: 18.57 MB Stránky: 60Hity: 1206Přenesená data: 22.73 MB Stránky: 56Hity: 861Přenesená data: 11.04 MB Stránky: 88Hity: 1042Přenesená data: 40.32 MB Stránky: 64Hity: 737Přenesená data: 9.63 MB Stránky: 44Hity: 350Přenesená data: 6.17 MB Stránky: 21Hity: 174Přenesená data: 2.31 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
0020751.68 MB
012425483.35 KB
02182021.60 MB
0325922.41 MB
04321222.65 MB
05323254.82 MB
06293324.24 MB
07431,12218.19 MB
085372513.46 MB
094276110.25 MB
105368612.46 MB
11576588.73 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
12465169.64 MB
13521,23230.46 MB
145794212.11 MB
152577312.87 MB
16431,05012.69 MB
17621,38318.57 MB
18601,20622.73 MB
195686111.04 MB
20881,04240.32 MB
21647379.63 MB
22443506.17 MB
23211742.31 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz36312,362184.74 MB

NeznáméNeznáméunknown811,69026.96 MB

usUnited Statesus731162.28 MB

deGermanyde4212810.63 MB

inIndiain3333697.56 KB

jpJapanjp3210427.43 MB

caCanadaca291632.67 MB

frFrancefr27392.22 MB

itItalyit2020433.27 KB

uaUkraineua1920277.85 KB

 Ostatní32771611.20 MB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 0 známých, 730 neznámých (nepřeložené IP)
660 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
81.0.199.226Czech RepublicPrague?2626107.88 KB12 Lis 2017 - 10:47
133.130.112.147JapanNeznámé?269827.30 MB10 Lis 2017 - 20:37
144.76.153.198GermanyNeznámé?2222907.08 KB17 Lis 2017 - 21:59
69.58.178.56United StatesReston?2020526.31 KB16 Lis 2017 - 20:46
81.31.42.226Czech RepublicNeznámé?191982.73 KB19 Lis 2017 - 14:09
79.141.246.12Czech RepublicPolna?1483611.26 MB20 Lis 2017 - 07:02
142.4.218.156CanadaMontréal?1212651.43 KB05 Lis 2017 - 19:55
213.226.239.60Czech RepublicJihlava?122564.45 MB18 Lis 2017 - 18:22
176.74.142.194Czech RepublicKratochvilka?1212260.02 KB10 Lis 2017 - 08:08
90.176.187.51Czech RepublicNeznámé?123006.94 MB13 Lis 2017 - 13:44
Ostatní   87113,790217.09 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
26 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot2,057114.90 MB20 Lis 2017 - 07:43
Bing Preview bot1,99435.74 MB20 Lis 2017 - 01:35
Unknown robot (identified by 'robot')1,32869.41 MB20 Lis 2017 - 07:58
SeznamBot1,14429.48 MB20 Lis 2017 - 07:50
Unknown robot (identified by 'bot*')85714.87 MB20 Lis 2017 - 03:50
Googlebot58146.21 MB20 Lis 2017 - 06:49
Unknown robot (identified by 'crawl')4241.45 MB15 Lis 2017 - 08:07
Unknown robot (identified by 'scanner')35621.45 MB20 Lis 2017 - 00:20
Java (Often spam bot)3298.87 MB20 Lis 2017 - 02:26
MJ12bot3061.33 MB19 Lis 2017 - 16:13
Ostatní50929.30 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 795 - Průměr: 45 sNávštěvyPodíl
0s-30s74193.2 %
30s-2mn243 %
2mn-5mn121.5 %
5mn-15mn81 %
15mn-30mn50.6 %
30mn-1h20.2 %
1h+10.1 %
Neznámé20.2 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
jpgImage10,85270.5 %89.53 MB33.3 %
pngImage1,98912.9 %99.53 MB37.1 %
htmlHTML or XML static page7875.1 %12.07 MB4.5 %
jsJavaScript file5373.4 %3.10 MB1.1 %
gifImage4172.7 %481.79 KB0.1 %
cssCascading Style Sheet file2901.8 %177.18 KB0 %
htmHTML or XML static page2581.6 %6.28 MB2.3 %
swf 1530.9 %11.53 MB4.2 %
pdfAdobe Acrobat file1070.6 %45.48 MB16.9 %
xmlHTML or XML static page10 %11.25 KB0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 90Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/img/plakaty/plakat_prednasky_manzelstvi.pdf1706.76 MB407.11 KB
/img/historie/Clanek_zmeny_v_duchovni_sprave.pdf1701.31 MB78.69 KB
/img/historie/Vyzva_jihlavske-listy.pdf1605.53 MB354.06 KB
/img/historie/Mladeznicke_spolky_ve_Zhori.pdf15111.57 MB740.31 KB
/img/tabory/prihlaska_2017.pdf1402.68 MB195.73 KB
/img/historie/Farnost_zhorska-historie_a_pamatky.pdf1304.06 MB320.15 KB
/img/plakaty/Italie_pout_plakat.pdf1305.49 MB432.38 KB
/img/historie/Partyzani_i_ve_Zhori.pdf1106.32 MB588.45 KB
/img/plakaty/vanoce_2016.pdf1103.65 MB339.34 KB
/obcasnik/2011_brezen.pdf1004.03 MB412.18 KB

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
52 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/77815.85 KB757710


/ohlasky.htm303.81 KB314


/fotogalerie.htm227.73 KB 10


/kontakty.htm196.38 KB14


/svetci.htm17250.69 KB1312


/bohosluzby.htm158.42 KB  


/rada.htm156.82 KB25


/soucasnost.htm137.98 KB12


/vzkazy.htm133.23 KB24


/historie.htm1212.80 KB24


Ostatní11211.38 KB1428 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows87183.2 %12,61381.9 %
Linux666.3 %1,86912.1 %
Macintosh656.2 %8475.5 %
Neznámé434.1 %590.3 %
Unknown Unix system10 %10 %
BlackBerry00 %60 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
FirefoxNe60057.3 %4,01426 %
Google ChromeNe26024.8 %6,66443.2 %
MozillaNe999.4 %3,75724.4 %
MS Internet ExplorerNe393.7 %1781.1 %
SafariNe333.1 %7404.8 %
Neznámé?111 %230.1 %
OperaNe40.3 %150 %
Windows Media Player (media player)Ne00 %40 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...76484.2 %94281.4 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Seznam56 / 59
- Google33 / 84
- Yandex2 / 2
- Microsoft Bing2 / 7
9310.2 %15213.1 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://stats.farnost-zhor.cz1020
- http://www.zhor.cz99
- http://www.zhor.cz/index.asp88
- https://www.inboundlinks.win/InboundLinks/www.farnost-zhor.cz77
- http://www.domain2008.com/domains/www.farnost-zhor.cz44
- http://www.zhor.cz/vismo/galerie1.asp22
- http://www.zhor.cz/z-nbsp-historie/d-1010/p1=120322
- http://www.zhor.cz/historie/ds-1008/p1=120311
- http://farnost-zhor.unas.cz11
- http://www.farnost-zhor.unas.cz11
- Ostatní46
495.4 %615.2 %
Neznámý původ10.1 %10 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
14 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
farnost zhoř1933.9 %
římskokatolická farnost zhoř u jihlavy1425 %
farnost zhor916 %
Římskokatolická farnost zhoř u jihlavy35.3 %
fara zhoř23.5 %
zhoř u jihlavy11.7 %
zhoř11.7 %
jedze11.7 %
farnost kamenice u jihlavy11.7 %
řimskokatolická farnost zhoř11.7 %
Ostatní fráze47.1 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
16 různých výrazůVyhledáváníPodíl
farnost4828.5 %
zhoř4325.5 %
u2011.9 %
jihlavy2011.9 %
římskokatolická148.3 %
zhor105.9 %
Římskokatolická31.7 %
fara21.1 %
úřad10.5 %
farnost.10.5 %
Ostatní slova63.5 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico0 / 660 Návštěvníci0 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
404Document Not Found (hits on favicon excluded)9,98498.8 %2.51 MB
206Partial Content580.5 %3.51 MB
403Forbidden280.2 %6.69 KB
405Method not allowed180.1 %5.04 KB
301Moved permanently (redirect)100 %2.57 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hostinfo, tooltips, geoip_city_maxmind, geoip)